• COMPONENŢA PARTIDULUI COMUNIST DIN ROMÂNIA ÎNPERIOADA ILEGALITĂŢII - STUDII PROSOPOGRAFICE.

    Membri, simpatizanţi, conspiratori şi "tovarăşi de drum".

    proiect de cercetare finanţat de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice, CNCS-UEFISCDI, Nr. grant PN-II-PCE-2012-4-0594, nr. crt. 41/2/09/2013.


Background

P

artidul Comunist din România, PCdR – înfiinţat în mai 1921 – a activat în clandestinitate între 1924 și 1944, deoarece programul său politic, dar şi modul de organizare şi funcţionare au fost considerate de autorităţile vremii ca fiind un pericol la adresa orânduirii de stat. Partidul a ieşit din ilegalitate în urma Actului de la 23 august 1944, odată cu înlăturarea regimului lui Ion Antonescu, reinstaurarea pluripartidismului, amnistierea deținuților politici (cu excepţia legionarilor) şi a desfiinţării lagărelor de internare.

10,000

de fișe personale ale membrilor, simpatizanţilor, conspiratorilor şi „tovarășilor de drum” conectați cu PCdR în primele două decenii de existență (1921-1944) au fost recent identificate la ANIC.

Project &CO este un studiu prosopografic în desfășurare, având ca scop reconstituirea grupului celor conectați cu
PCdR în perioada ilegalistă, și care, în final prin interogarea bazei de date, va genera diagrame
sociale relevante mai ales în studiile istorice.

 

sTUDIU PROSOPOGRAFIC

Universitatea din Bucureşti

Adresă: 36-46 M. Kogălniceanu Bd., 050107, Sector 5, Bucureşti. Tel./Fax: +40-21-307 73 00. +40-21-313 17 60 Contact: Rector Professor Ph.D. Mircea Dumitru.

Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice

Adresă: 21-25 Mendeleev Str., 010362, Sector 1, București. Tel: 021 302 38 50; Fax: 021 311 59 92.