PROIECTUL

Partidul Comunist din România (PCdR) este descris în istoriografie drept o organizaţie „cu mai multe capete, consecutive sau simultane, dar căreia îi lipseşte corp [de membri]”. Scopul proiectului de faţă este „reconstituirea” acestui „corp neidentificat” al membrilor PCdR printr-o analiză de tip prosopografic a membrilor, simpatizanţilor, conspiratorilor şi a „tovarăşilor de drum” conectaţi cu PCdR în primele două decenii de existenţă (1921-1944), prin analiza a circa 10000 de dosare personale ale membrilor, simpatizanţilor, conspiratorilor şi „tovarăţilor de drum” ai PCdR recent identificate la ANIC. Acest demers implică realizarea unui instrument de lucru digital disponibil gratis online, şi care constă dintr-o bază de date însoţită de 14 funcţii de căutare, definite şi dezvoltate pe parcursul proiectului. Cele dintâi funcţii de căutare vor cerceta evoluţia numerică a PCdR, originea etnică şi provenienţa regională a membrilor de partid şi a simpatizanţilor PCdR, precum şi traiectoriile lor politice între 1944 şi 1952.

 Cu  un potenţial educaţional dezvoltat, acest instrument de lucru digital, disponibil gratis online se va adresa nu numai comunităţii ştiinşifice, dar şi publicului larg. În afara acestui instrument de lucru digital, proiectul se va concretiza şi cu un volum ce va sintetiza cele mai importante concluzii ale cercetării noastre, cu articole ştiinşifice şi cu participări la conferinţe. Pe termen lung proiectul nostru va contribui la dezvoltarea metodelor computaţionale în studiile istorice.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie digitalizarea informaţiilor cuprinse în dosarele personale ale membrilor, simpatizanţilor, conspiratorilor şi “ tovarăşilor de drum” ai PCdR din perioada ilegalităţii (1924-1944), prin integrarea lor într-o bază de date prospografică cu funcţii de căutare, disponibilă online, cu acces gratuit. Baza de date va conţine informaţii privind numărul acestora, originile etnice şi regionale, religia lor, educaţia, statutul lor socio-profesional, tipul de activităţi politice în care erau implicaţi, traiectoria lor politică de dinainte de 1944 şi cea din perioada 1944-1952, şi altele.

Această bază de date cu aplicaţiile conexe va constitui un instrument de lucru indispensabil pentru toţi cei interesaţi de istoria interbelică a României în general şi de dinamica unui partid aflat în ilegalitate, în special.

// Documentarea – fotografiere sau scanare – colectarea tuturor dosarelor personale (în jur de 10000 de dosare personale totalizând circa 20000 de file) din fondul nr. 95, identificarea şi colectarea altor date arhivistice din diferite fonduri sau colecţii ale ANIC, şi din Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii (ACNSAS) completate de literatura secundară relevantă.
// Introducerea conţinutului colectat în faza de documentare în baza de date structurată de echipa IT.
// Dezvoltarea în colaborare cu echipa IT a diferitelor funcţii de căutare pentru baza de date accesibilă online. Funcţiile de căutare vor permite interogarea bazei de date create după diferite variabile: profilul personal, cariera politică, tipuri de acţiune politică, relaţii personale şi profesionale, origine regional, etnică, traiectorie politică în perioada 1944-1951.
Funcţiile de căutare create în colaboare cu echipa IT vor folosi cunoştiinţele extensive ale echipei de cercetare cu privire la structura şi dinamica PCR, cunoştiinţe dobândite în ani şi ani de cercetare sistematică a istoriei comunismului românesc.

// Diseminarea rezultatelor: publicarea volumului Membrii, simpatizanţi, conspiratori şi “tovarăşi de drums” care va discuta unele dintre problemele şi rezultatele proiectului. Volumul va pune în discuţie beneficiile şi limitările metodi prosopografice în studierea comunismului românesc, ca şi diferite clarificări conceptuale dezvoltate pe parcursul derulării proiectului: definiţii alternative a termenilor: membru, simpatizant, conspirator şi “tovarăş de drum”.
Volumul va prezenta şi discuta din perspectivă istoriografică unele dintre noile funcţii de căutare dezvoltate în proiect, correlate cu noile date arhivistice şi cu interpretări.

 

 

 

 

Instrumentul de lucru digital dezvoltat în cadrul proiectului va contribui în primul rând la dezvoltarea istoriografiei subiectului. Explorarea noului material arhivistic se anunţă provocator pentru naraţiunile istorice dominante, şi poate aduce noi perspective de înţelegere a istoriei comunismului din România. Din cauza costurilor ridicate în termeni de resurse umane şi echipamente, acest tip de analiză prosopografică online este relativ nou în istoriografia românească, proiectul contribuind la alinierea istoriografiei româneşti la standardele occidentale. Mai mult, prin abordarea propusă şi rezultatele anticipate, proiectul va contribui dezvoltarea epistemologică a studiilor prosopografice, căci îşi propune să investigheze dinamica lumii „comunistului obişnuit.” Pe când majoritatea studiilor de propografie tratează biografiile colective ale elitelor, acest proiect va investiga traiectoriile sociale, personale, profesionale ale unor „oameni obişnuiţi” angajaţi în diferite tipuri de activitate politică.

Pe de altă parte, proiectul va contribui și la o mai vizibilă angajare socială a ştiinţelor istorice, dată fiind posibilitatea accesării online a funcţiilor de căutare ale bazei de date. Aceste contribuţii de natură istoriografică şi epistemologică, pe de o parte, şi o vizibilitate acentuată a istoriei comunismului, pe de alta, vor dezvolta proiectele educaţionale şi de cercetare ale directorului de proiect (structurile sociale comuniste sau reprezentările publice în comunism).

 


Durata proiectului de cercetare:: Septembrie 2013 – Noiembrie 2015

Bugetul total al proiectului de cercetare:

 

 

Buget rectificat
admin-ajax_1

Budget total planificat prin act aditional 1/2015:

 Capitol bugetar2013(lei)2014(lei)2015(lei)2016(lei)TOTAL(lei)
1.Personal102.000179.228,28210.000275.477766.705,28
2.Regie20.85032.73841.01047.077141.675
3.Mobilități2.000794,728.0007.00017.794,72
4.Logistică35.00038.22655.40231.372160.000
5.Total159.850250.987314.412360.9261.086.175