OBIECTIVE


A

Activitățile proiectului urmează două linii principale: acțiunile legate de activitatea de cercetare (cercetarea de arhivă, cercetarea istoriografică, cercetarea metodologică – pentru dezvoltarea bazei de date prosopografice a proiectului) și cele legate de diseminarea rezultatelor (publicații, prezentări, ateliere de lucru, conferințe, întreținere web).


In faza inițială (Septembrie – Decembrie 2013) echipa de cercetare a întreprins acțiuni în principal legate de cercetarea de arhivă (Arhivele Naționale din România, ANR București, și Arhivele Militare din Pitești), cercetarea de bibliotecă (în principalele biblioteci din București) și cercetarea metodologică legată de dezvoltarea și explorarea bazei de date prosopografice.